MAIMAI Milk 全新改版   

                                                                       

 

MaiMai Milk 與日本同步全新改版!!!

 

《MaiMai》是一款看似滾筒式洗衣機的音樂遊戲,遊戲內有八個按鍵,以及可感應式的螢幕,配合著音樂的進行按下對應的按鍵,或是擦拭螢幕等動作來進行遊戲的方式。

《MaiMai Milk》中,這次主題將走向白色風格,同時也推出全新的故事劇情,與新的遊戲內容

(實際上,在《MaiMai》的歷史中,從第一代遊戲推出至今,每一代的主題都是對照著該遊戲的難度在進行並推陳出新)